ŠKOLA TANTRA MASÁŽE SÁVITRYÍ
5. STUPEŇ

Naučte sa umeniu vedomého dotyku

Výuku vedie a svoje skúsenosti s láskou predáva Xenyie Suhayila Komersa - v Indii zasvätená učiteľka Ma Prem Sávitryí


Informácie individuálne u Xenyie Suhayily.   

Tantra Sávitryí Nitra

Marianna - Tantra Sávitryí Nitra
Čermánske námestie 3, 949 01 Nitra
+421 904 023 256       marianna@savitryi.sk

BLOG