Čo je Tantra?

02.10.2018

Tantra - mnoho tvárí života


Podľa všeobecných vedomostí (či skôr nevedomostí) je Tantra nejaké divné náboženstvo, pochádzajúce z východu, uctievajúce nám neznáma božstvá a súbor návodov a krkolomných pozícií pri milostnom akte. V tom lepšom prípade. Predovšetkým, Tantra nie je náboženstvo, je to skôr náuka či filozofia, ktorú môže praktizovať človek akéhokoľvek vyznania, ak mu jeho Boh dovolí byť otvoreným pravde a slobode. 

Tantra je cesta. Posilňuje osobnosť jedinca, párový vzťah a prebúdza človeka na mnohých rôznych úrovniach. Tantra tiež sleduje integráciu zvýšenej energie prostredníctvom práce so sexuálnou energiou do každodenného života. Transformuje sexualitu na duchovný rozvoj osobnosti.

Tantra má korene v Indii a názory na dobu jej vzniku sa rôznia. Najčastejšie je však datovaný jej vznik pred 5000 rokmi. Tantra spája niektoré ľudová presvedčenia a magické praktiky s najvyšším ezoterickým učením a zasvätením. Je syntézou hlavných hinduistických prúdov.

Slovo Tantra znamená systém, ale ešte starším významom je tkanina, osnova, sieť, ktorá predkladá prítomnosť dvoch kozmických princípov, mužského a ženského, ktoré na seba neustále vzájomne pôsobia a vstrebávajú celé stvorenie ako neustály a nikdy nekončiaci proces.Mužský kozmický princíp predstavuje boh Šiva, ktorý je najvyšší mužský archetyp, pán sexuality a večné svetlo vedomia. Šiva predstavuje muža plného nežnosti, zároveň pevného, ​​láskyplného s veľkou sebadôverou a schopnosťou konať, dôstojného, ​​veselého, inteligentného a charizmatického.

Ženský princíp predstavuje bohyňa Šakti. O tantre sa traduje, že je kultom zbožňovanie Matky a je to vcelku pravda. Šakti je univerzálnym princípom energie, sily a tvorivosti. Je to vesmír, ktorý vznikol z jej útrob. V tantrizme sa Šakti prejavuje úplne slobodne, nie je obmedzená žiadnym zákonom, ktorý by ju ovládal, nútil a bránil sa prejavovať.

Šakti predstavuje ženu láskavú, milú, veselú, dynamickú, ktorá vie, kedy má dať Šivovi kľud, je plná oddanosti a zmyselnosti, krásnou a pôvabnou.

Podľa hinduistickej tradície pôvodne nerozdelené kozmické Vedomie (Paramašiva) sa rozdelilo na dve božstvá. Šiva predstavuje ducha a vedomie, je mužské božstvo. Aby mohol konať, potrebuje ženské božstvo Šakti, ktorá je tvorivou energiou. Celé stvorenie vznikne spojením týchto dvoch princípov, ženského a mužského, symbolizuje ako Lingam (mužský pohlavný orgán) a Joni (ženský pohlavný orgán). Preto je sila, ktorá zakladá život, Šakti, uctievaná ako matka vesmíru. Pre tantrikov každá žena stelesňuje Šakti, vďaka tajomstvu života, ktoré v sebe nesie.

Ďalším základným pojmom je energia Kundalini. Ako ľudská tak kozmická, symbolizovaná hadom, ktorý v ľudskom tele spí stočený na kostrči - v prvej čakre. Cieľom tantrika je prebudiť tohto hada energie a nechať ho stúpať pozdĺž chrbtice skrze šesť čakier až k vrcholu hlavy, aby sa tam spojil s Čistým vedomím. Keď sa to podarí, bytosť zažije stav božskej extázy - Samadhi.

Indovia vždy hlboko uctievali ženu a považovali sexuálne spojenie s ňou za najkrajšiu prax, za čistý duchovný akt. Tantrický text znie: Bez lásky nemôžeme nájsť Boha.

V tantre je sexualita hlboko uctievaná v najvyššom zmysle toho slova. Je to oslava, tvorivý akt. Pohlavný akt sa stáva hlbokým milostným splynutím, formou meditácie. Obraz muža a ženy v milostnom spojení nie je považovaný za nečistý. Naopak, je obrazom naozajstného symbolického rituálu.

Tantra využíva špecifických metód a techník, ktoré umožňuje vstup do sveta tantry a vyžaduje stálu prax a seriózne úsilie. Prepája to, čo je dole, s tým, čo je hore, nebo so zemou, milostný akt s božským vedomím. Tantra je prežitok zjednotenie tela, mysle a duše. Ukazuje nám duchovnú cestu, ktorá umožňuje kontrolované rozšírenie vedomia, ktoré je predpokladom konečného duchovného oslobodenia.

Xenyie

Tip od Marianny

Tu sa môžete pozrieť na dokument o tantre a o živote tantrickej masérky. 


Tantra Sávitryí Nitra

Marianna - Tantra Sávitryí Nitra
Čermánske námestie 3, 949 01 Nitra
info@tantrasavitryinitra.eu 
+421 904 023 256

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu