Dokážeme zažiť orgazmus výhradne prostredníctvom dotykov?

27.11.2019

Celý život sme v kontakte so všetkým okolo nás

Odmalička sa dotýkame vecí a predmetov, ochutnávame ich, ovoniavame ich, pozeráme sa na ľudí, zvieratá, prírodu, na seba. 

Málokedy ale vnímame energiu okolo našich tiel, energiu vecí, zvierat, rastlín. Aj veda už dokázala, že každá bunka sa skladá z atómov a atóm je v základe čistá energia.

Ako nám toto pomôže v tantrickom prístupe k životu a k naším vzťahom?

Nežných, láskavých, nevinných dotykov a objatí si v bežnom živote doprajeme len veľmi málo. Mnohí si to hneď spájame so sexualitou. Dôvodom môže byť aj vzrušenie, prípadne blaženosť, ktorú dotyk dokáže vyvolať.

Prečo však vnímame, že tieto pocity by mali byť zakázané? Prečo si ich spájame len v súvislosti s druhou osobu? Naše vlastné telo skrýva toľko možností, ako prežívať rozkoš a vzrušenie. Je čas preskúmať schopnosti vlastného tela.

Zákazy, tabu, ktoré nám bránia užívať si dotyky, sú v nás hlboko zakorenené

Je to dané výchovou, ktorá vychádza zo zásad našej civilizácie. Lenže zásady sú jedna vec a schopnosť slobodne, zodpovedne žiť svoj život a rozvíjať svoj potenciál, je vec druhá. A navyšovať svoje možnosti môžeme aj vedomým zjemňovaním seba, svojho vnímania života, prostredníctvom dotyku.

Pokožka tela je veľmi citlivá a túži po dotyku. Vďaka jemnému dotyku pokožky môžeme zažiť neuveriteľnú blízkosť a spojenie na úrovni telesnej aj duševnej. Či už so sebou samým alebo s inou ľudskou bytosťou.

Dotykmi a hladením pokožky sa telo aj duša uvoľňujú a zjemňujú

Môžeme cítiť vibrácie na povrchu, aj vo vnútri tela. Tieto vibrácie nám prinášajú zážitky, ktoré si bežne ani nepripustíme, že by sme ich mohli prežiť.

Tantrická masáž prináša práve takéto dotyky a cielene pracuje s citlivosťou pokožky. Dotyky ju rozvibrujú, tým prinášajú blaženosť a navyšujú našu energiu v tele.

Veľkú mieru rozkoše a uvoľnenia môžeme pocítiť bez toho, aby tantrická masáž zahrňovala masáž intímnych partií tela. Môžeme zažiť orgazmus, ktorý vzniká len pri hladení pokožky celého tela, mimo masáže intímnych častí. Je to obrovský prínos k uvedomeniu si svojich schopností prežívania a slobody. 

Neupínajme sa iba na rýchle uspokojenie potrieb

Spomaľme, hrajme sa, objavujme. Aj obyčajné veci sa dajú robiť novým, netradičným spôsobom. Môžeme zistiť, že spoločné dýchanie a pozeranie z očí do očí môže byť veľmi hlboký zážitok.

Tantra Sávitryí Nitra

Marianna - Tantra Sávitryí Nitra
Čermánske námestie 3, 949 01 Nitra
info@tantrasavitryinitra.eu 
+421 904 023 256 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu