Pocity a dotyk ako chemický vzorec

19.05.2019

Mali ste na škole radi chémiu? H2O, NH3, CaCO3, NaCl, C4H8S...
Nie, nebojte sa, nebudeme vás skúšať.
Vedeli ste, že naše pocity sú v podstate tiež taký malý mix chemických reakcií?

Aj láska, radosť, priateľstvo majú svoj chemický vzorec

Ak ste niekedy túžili vytvoriť si vlastný elixír lásky, teraz môžete. Hormón lásky sa nazýva fenyletylamin (FEA) a jeho chemický vzorec je C8H11N. Hormón šťastia, spokojnosti, dobrej nálady poznáme pod názvom serotonin - C10H12N2O. A hormón priateľstva ako oxitocin - C43H60N12O12S2.

Hormóny tvoria žľazy s vnútornou sekréciou. Vznikajú ako odpoveď na podnety z vonkajšieho prostredia, našich vlastných myšlienok a nášho tela. Na všetko reagujeme určitým spôsobom a to nám vyvolá určitú emóciu. Postup vyzerá asi takto: Príde nejaký podnet, situácia. Hormón nám vyvolá emóciu. Tá je aktivátorom, ktorý nás "núti" k určitému správaniu a spôsobu myslenia. My to správanie a myslenie môžeme robiť reaktívne, automaticky, nevedome, alebo vedome, proaktívne.

Podnet → Hormón → Emócia → Reakcia (vedomá/nevedomá)

Keď sa chováme nevedome, reaktívne, podporujeme vytváranie hormónov a emócii, ktoré nie sú veľakrát pre riešenie danej situácie optimálne. Svoje myslenie vieme zmeniť aj jednoduchými pohybmi tela, a tým aj zmeniť tvorbu hormónov, ktoré budú pre riešenie danej situácie adekvátnejšie.

Ďalším úžasným nástrojom, ktorým si vieme svoj vnútorný hormonálny systém prenastaviť, je dotyk a ľudská blízkosť.

Virgínia Satirová, uznávaná americká psychoanalytička, hovorí, že 4 objatia denne sú proti depresii, 8 objatí nám zaistí duševnú rovnováhu a 12 objatí psychický rast.


Čo vie spôsobiť ich nedostatok?

V. Satirová vo svojej Knihe o rodine opisuje štyri nekongruentné čiže dysfunkčné (nezdravé) komunikačné pozície: zmierovanie, obviňovanie, superracionálnosť (poúčanie) a rušenie. Všetky tieto vlastnosti nosí v sebe človek s nízkou sebahodnotou v danej situácii. Sú to rozličné spôsoby, ako skryť svoje skutočné pocity pred sebou i pred druhými ľuďmi.

Niektorí ľudia reagujú jedným alebo aj všetkými týmito spôsobmi, hoci obvykle majú jeden obľúbený. Človek, ktorý chronicky (neustále) reaguje jedným istým spôsobom, si môže vyvinúť telesné symptómy. Ten, ktorý prevažne zmieruje, bude mať pravdepodobne zasiahnutý tráviaci systém; ten, kto obviňuje, bude mať problémy s tkanivami a svalmi; ten, čo poúča, bude riešiť telesné tekutiny; a ten, čo ruší, centrálny nervový systém.

Logicky z toho vyplýva, že na vyliečenie je potrebné doplniť dotyky a ľudskú blízkosť. V dnešnej dobe mnohokrát spoločnosť ale nepriamo podsúva, že dotyky sú nebezpečné a ohrozujú nás. Cítime sa neistí, nesebavedomí a tým pádom sme ľahko ovládateľní. Je jednoduché s nami manipulovať a udržovať nás v nevedomí, v područí. Na druhej strane nás vytvorili závislými na dotykových telefónoch (smartfónoch), kde si tú potrebu dotykov "bezpečne" vynahradzujeme.

Ako von z toho začarovaného kruhu?

Dotyky, prirodzená ľudská blízkosť, práca s hormónmi, pohybmi tela, vedomé správanie, myslenie do šírky, dychové techniky. Máme k dispozícii už tisíce rokov technologické, duchovné a duševné postupy, ktoré nám v mnohom vedia pomôcť. Volajú sa Tantra.

Keď prvýkrát počujete slovo "tantra", môže vo vás vyvolať rôzne zvláštne asociácie. Je veľmi jednoduché zistiť, že realita učenia tantry je ale zásadne odlišná. Je to systém filozofie zakotvený v sérii originálnych hinduistických a budhistických textov. Tie boli napísané v Indii približne v 1. tisícročí pred Kristom. Tantra je text, tradícia a prax. Termín tantra sa používa na opis všetkých troch prvkov. Vo svojom jadre sa sústreďuje na spojenie so životnou silou. Ak to znie príliš ezotericky, pomyslite na ňu, ako na nástroj, ktorý prináša viac radostnej intimity do vášho života. Či už máte v súčasnosti partnera alebo nie.

Toto starodávne písmo cestuje z kontinentu na kontinent počas stáročí. Každá kultúra a sociálne správanie zanecháva v nej svoje stopy. Ľudia na Slovensku nie sú veľmi informovaní o tejto východnej tradícii a jej šíreniu na Západe. Rovnako, ako súčasné IT technológie a vedecké poznatky o svete, sú čoraz komplexnejšie, tak aj komplexnosť tantry sa len prehĺbila. Alicia Keys, Kate Hudson a Sting so svojou manželkou praktizujú tantru a tantra jógu. Sú žiarivými príkladmi, že aj dávne učenie má svoje výhody pre moderného človeka.

Na rozdiel od iných tradícií, ktoré hovoria o tele, ako nebezpečnom a hriešnom, tantra vidí telo - a čisté potešenie, ktoré môže produkovať - ako kanál k vyššiemu vedomiu. Neodsudzuje telesné potešenia, ako prekážku k čistému životu, plnému vyšších princípov. Tantra je predovšetkým prax oslobodenia, a to určite nie je len o sexe. Aj keď môže vylepšiť váš sexuálny život mnohými spôsobmi.

Tantra vedome pracuje s pocitmi, ako je napr. vzrušenie, ktoré vyvoláva naša sexuálna energia. S ňou súvisia aj naše základné inštinkty a hormóny estrogén (lepšie povedané skupina estrogénových hormónov estron, estradiol, estriol) a testosterón.

My máme možnosť vďaka tantre našu sexuálnu energiu zachytiť, rozpoznať ju a vedome s ňou zachádzať. A to pomocou dychových techník, meditácií, pohybových a katarzných techník. Či už individuálne ako seberozvoj alebo aj v páre na prehĺbenie vzťahu.


Ako s tým začať?


V prvom rade je veľmi dôležité spomaliť sa. Začneme konečne vnímať svet vôkol nás.

Nebudeme sa toľko naháňať, lebo tak si vytvárame zbytočne ešte väčší stres. Pri spomalení sa máme čas a možnosť viac premýšľať, vidieť aj iné možnosti okolo seba. A najmä, máme možnosť vnímať seba a svoje telo, čo nám hovorí. Tak vieme skôr identifikovať, že nám niečo vadí, bolí nás, je nám niečo nepríjemné.

Na otázku "Ako sa máš?" sa snažme odpovedať pravdivo. Nestačí iba dobre, zle, ujde to. Pre príklad si uveďme prácu s negatívnymi emóciami. Môžeme byť rozladení, frustrovaní, nahnevaní, sklamaní, zúfalí, prepracovaní, unavení, zahltení. Keď si toto identifikujeme, pátrajme po príčine, čo nám tento pocit spôsobilo, zanalyzujme si tú situáciu a že či je vôbec potrebné, aby sme sa tak cítili.

V spomalení sa a k úľave nám vie pomôcť aj náš dych, resp. výdych. Hlbokým výdychom uvoľníme zo seba naakumulované nepríjemné pocity. Keď ucítite na sebe stres, zhlboka sa nadýchnite nosom a vydýchnite ústami 3-5x a pozorujte rozdiel.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že nemusíme reagovať na všetko, čo sa okolo nás deje. Nie každá situácia si vyžaduje našu pozornosť. Paradoxne sa o našu pozornosť neustále dožadujú technológie okolo nás. V dnešnom svete sú už na veľmi vysokej úrovni, spojíme sa rôznymi ľuďmi na svete, lietame do vesmíru, pozrieme sa mikroskopom na miniatúrne veci. Ale na strane druhej to, čo sa nám deje v tele, aké pocity zažívame a k čomu nás vedú naše inštinkty, tak s tým absolútne nevieme pracovať a uzatvárame sa.

Aby sme ako ľudstvo mohli vôbec napredovať, je dôležité mať tieto znalosti. Je potrebné, aby sme sa cítili v harmónii. Implementovať ako technické a vedecké znalosti, tak aj znalosti o našom tele a o pocitoch do nášho života. Pozorovať seba a okolie, dovoliť si cítiť, vnímať, prežívať. Bez toho to proste nejde.

Dotyk a ľudská blízkosť je tá prvá, úplne základná prirodzená vec, ktorú potrebujeme pre život. Najväčší dar, ktorý si vieme predstaviť dostať od druhých je, byť nimi videní takí, akí sme, vypočutí, pochopení a dotýkaní. Najväčší dar, ktorý my môžeme dať, je vidieť, vypočuť, pochopiť a dotýkať sa druhých. Ak to robíme, cítime kontakt a vytvárame si puto.


Pre časopis Zem a Vek, máj 2019, napísala Xenyie Suhayila Komers a Marianna Púšová

Tantra Sávitryí Nitra

Marianna - Tantra Sávitryí Nitra
Čermánske námestie 3, 949 01 Nitra
info@tantrasavitryinitra.eu 
+421 904 023 256 

jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu